Trygga, digitala nät
Caretech var först i världen med att utveckla trygghetslarm för det analoga nätet. Trettio år senare är de återigen först, nu med att utveckla trygghetslarm som är kompatibla med det digitala nätet. Redan 2006 uppmärksammades att trygghetslarmen för äldre inte fungerade säkert med den digitala tekniken.
- Om några år kommer det analoga telenätet att släckas och därför är det viktigt att hitta nya lösningar som fungerar med framtidens teknik. Vi har utvecklat en modell som är byggd för den nya digitala kommunikationen, säger Arto Brushane, VD på Caretech i Kalix. Han berättar att produkten – CareIP® – fungerar lika bra i såväl trådbundna som GSM-baserade bredbandsnät.

Det nya larmet installeras enkelt, ”bara att plugga in”. Enheten ansluts direkt till bredbandet och hittar automatiskt vägar genom nätverket, förbi brandväggar som annars kan hindra kommunikationen.
- Det digitala nätet erbjuder många möjligheter för framtiden som till exempel telemedicin, där man kan få puls mätt per telefon, säger Arto och avslutar:
- Den positiva med den digitala tekniken är att den ser likadan ut var du än är i världen, säger Arto.

Caretech

Bransch:
Larm

Telefon: 0923-757 60
Fax: 0923-105 80


Email:
arto.brushane@caretech.se

Hemsida:
www.caretech.se

Adress:
Caretech
Nyborgsvägen 197
95227 Kalix

| 13 SENASTE FÖRETAGEN